Merħba!!!

Nixtiequ nistednukom għal dan il-blog ġdid tal-Paroċċa.
Fih ser issibu l-informazzjoni kollha biex tkunu tieħdu sehem bl-aħjar mod fil-ħajja spiritwali tal-Parroċċa.